Rødding Shotokan Karate do Kai

Historie

Historie:

Karate er egentlig to ord, Kara-Te, der betyder tom hånd, sammensat bliver til den tomme hånds kunst, altså en selvforsvars form, hvor kroppen udnyttes fuldt ud til forsvar og modangreb.

Den karate form vi kender i dag har en oprindelse, der kan spores tilbage til det gamle Kina omkring år 520. Det fortælles, at zen buddhismens fader, den indiske munk Bodhidharma (Daruma) på sin vej fra Indien til Kina, hvor han skulle missionere, udviklede en system af fysiske øvelser, der byggede på naturens og dyrenes bevægelser.
Dette system fik han god brug for, da han skulle undervise munkene i Shaolin klostret i Shaolin-sze. Han opdagede der, at munkenes fysiske form var så dårlig, at de ikke kunne gennemføre den meget krævende meditation. Han lærte dem derfor I-chin-sutra (navnet på hans system). Munkene i Shaolin klostret blev hurtigt kendt som de bedste og stærkeste kæmpere i Kina. Dette kampsystem blev op gennem årene udviklet og kultiveret.

I Japan møder man første gang systemet på den sydlige øgruppe Okinawa. Den person, som har ansvaret for udbredelsen af systemet i resten af Japan boede på denne øgruppe, nemlig Gichin Funakoshi. Gichin Funakoshi var elev af de store mestre Itosu og Asato.

Funakoshi sensei
Funakoshi sensei Han viste første gang karate officielt i 1917. Funakoshi sensei begyndte at undervise i Japan og i 1935 åbne han sin egen karate-dojo i Tokyo. Hans elever havde lavet et skilt, hvorpå der stod ”Shoto-Kan” og hængt op over indgangen til dojoen. ”Shoto” var Funakoshi sensei’s kunstnernavn og betyder ”fyrretrækronens susen”, ”Kan” betyder hus, heraf stilarten SHOTOKAN.
Denne stilart blev hurtigt meget populær på grund af den effektivitet og alsidighed. Desuden er det en stilart alle kan dyrke uanset alder.

I 1955 stiftende man organisationen Japan Karate Association (J.K.A.) med Gichin Funakoshi som præsident. Funakoshi sensei døde i 1957, hvorefter Funakoshi sensei’s elev Masatoshi Nakayama overtog ledelsen af J.K.A.

Kanazawa shihan
Kanazawa shihan I 1977 forlod en gruppe af J.K.A.’s instruktører organisationen for at danne det konkurrerende karateforbund Shotokan Karate International Federation (S.K.I.F.) ledet af shihan Hirokazu Kanazawa, 10. dan.
Kanazawa shihan, der er direkte elev af Gichin Funakoshi, har udbredt karate med mottoet ”Karate er for alle” og har besøgt Danmark mange gange siden hans første besøg i 1982. Rødding Shotokan Karate-Do Kai er medlem af S.K.I.F. – Danmark.

I Danmark begyndte man at træne karate omkring 1963 og det var af stilarten Gojo-ryu.