Rødding Shotokan Karate do Kai

Dojo-Kun

1. Jinkaku Kansei Ni Tsutomuru Koto: (Søg den perfekte karakter)
Her skal søges den perfekte karakter for èn selv. Uheldige træk skal ved træning af krop og sind fuldkommengøre èns karakter – når samtidig man følger de etiske regler i dagligdagen, og gør dette til en vej igennem livet, opnår man dermed en bedre karakter

1. Makoto No Michi O Mamoru Koto: (Vær trofast)
Først og fremmest overfor èn selv. I Karate-Do er det vores vigtigste regel: Loyalitet, som alle skal efterleve. Man er trofast overfor sin Karate-Do, sin famillie og sine venner – kort sagt: vær trofast overfor dig selv. Svigt ikke

1. Doryoko No Seishin O Yashinau Koto: (Vær stræbsom)
Vær altid kritisk med det du laver. Vær ufravigelig overfor dig selv – om det nu er den maksimale ydelse man har afgivet. Dette gælder i alle livets forhold

1. Reigi O Omonzuru Koto: (Respekter andre)
Vær ikke hovmodig. Negligèr ingen, vis hensyn, vær omsorgsfuld. Kort sagt respektèr andre

1. Kekki No Yuu O Imashimuru Koto: (Vær ikke voldelig i din optræden)
Man tilstræber en værdig optræden under alle forhold, og samtidig en ansvarlighed overfor det man repræsenterer: Karate-Do, famillie og venner